Samoan

Talofa lava

On this page you will find some advice to help you keep yourself and others safer around water (English follows Samoan text).

Watch the following videos for some key swimming and small boat safety advice


LA VAAI FAALELEI TAMAITI I TOTONU LUGA PO O LE LATALATA I LE VAI
O le vaaiga o le au laiti i totonu, luga po o le latalata i le vai o se galuega lea – o se galuega tau tiute ma o se galuega e le fetufaaia  (Kia Maru)

Always supervise children near water – always!
Watching children in, on or near water is enjoyable but it is a job – aresponsible job (see Kia Maru)

SAOGALEMU MO FAIGAFAIVA I LUGA O PAPA I TAFA-SAMI 
O le mea e fai i le taimi o faalavelave faafuase’i

  • A pa’u se isi i le sami
  • Piki loa i luga le pa’u e faaopeopea ai (Mama agelu)
  • Togi atu le pa’u e faaopeopea ai i le tagata ua pa’u i le sami
  • Vili le telefoni numera 111 mo Leoleo – lipoti i ai le. Faalavelave faatasi ma le nofoaga o loo tupu ai. Faatonu se tagata e sa’ili mai se fesoasoani – (se tasi o le Au-Lavea’i)

ROCK FISHING SAFETY
What to do in an emergency

  • If someone falls in the water
  • Pick up an Angel-Ring or flotation device
  • Throw Angel-Ring to the person in the water
  • Dial 111 for police and report your location and emergency. Send someone to find help (a lifeguard)

Know Before You Go – Water, Boating and Outdoor Safety Codes

The Codes offer a few simple essential rules to help ensure the safety of yourself and others while in the outdoors, and in, on and around water. All three Codes are available in Samoan. You can download a copy of the Water and Boating Codes from this page [Resources]. For more information visit our Safety Codes page.

For more information contact Pacific Drowning Prevention Coordinator Harry Aonga harry.aonga@watersafe.org.nz