Tongan

Malo e lava mai

On this page you will find some advice to help you keep yourself and others safer around water (English text follows Tongan).

Listen to a boating safety message (mp3)

Listen to a swimming safety message (mp3)

Tokanga’i ma’u pë e longa’i fänau ‘i he’enau ofi ki he vai – ‘I he taimi kotoa pë.
Koe me’a fakafiefia ‘a hono tokanga’i e longa’i fänau ‘i he’anau kaukau tahi/vai pë ofi ki ai, kä koe ngäue ‘eni – koe fatongia pau ‘eni.

Always supervise children near water – always!
Watching children in, on or near water is enjoyable but it is a job – a responsible job (see Kia Maru, Resources panel this page).


FAKATOKANGA KI HE TAUMATA’U PE TOUTAI MEI HA FU’U MAKA ‘I TAHI
Koe me’a ke te fai ka hoko ha fakatu’utamaki

  • Ka too ha taha ki tahi pe vailahi
  • To’o ‘ae Angel Ring pe me’a kaukau pe ko ha me’a pe ‘e lava tokoni ke te teetee’aki
  • ‘O li kihe tokotaha ‘oku ‘i he tahi
  • Telefoni ki he “111” kihe Polisi fakahaa ki ai ‘ae feitu’u ‘oku ke ‘iai pea moe fakatu’utamaki ‘oku hoko Pea fekau ha taha ke kumi tokoni kiha Lifeguard pe ha taha pe ‘e ala tokoni

Know Before You Go – Water, Boating and Outdoor Safety Codes

The Codes offer a few simple rules to help ensure the safety of yourself and others while in the outdoors, and in, on and around water. All three Codes are available in Tongan. You can download a copy of the Water and Boating Codes from this page [Resources]. For more information visit our Safety Codes page.

For more information contact Pacific Drowning Prevention Coordinator Harry Aonga harry.aonga@watersafe.org.nz